Хайде да изследваме

Урок2Урок

СЪТВОРЕН ИЛИ ЕВОЛЮИРАЛ Какъв всъщност е човекът - сътворен или произлязъл от маймуна? Планиран ли е, или се е появил случайно? Рано или късно, повечето от нас започват да се питат: Кой е направил света? Кой е създал хората? Защо съм тук? Има ли Бог? Кой е Той? Къде е? Нека изследваме Библията и разберем Кой е сътворил този свят и хората в него. Но преди да продължим, защо не сведеш глава, за да помолиш Бог да ти помогне да разбираш по-ясно Неговото слово? Опитай с тези обикновени думи: „Боже, помогни ми да разбирам Твоето слово - Библията. Амин.”

Кой, според Библията, е направил света?

Да разгърнем първата страница на Святата книга. Там можем да прочетем: „В началото Бог създаде небето и земята.” (Битие1:1). Библията казва съвсем ясно - Бог е направил всичко! Някой друг помагал ли е при сътворението на света? Ако е така, кой? „Бог, Който в многобройни частични откровения и по много начини е говорил в старо време на бащите ни чрез пророците, в края на тези дни, говори на нас ч...

За да прочетете целият урок трябва да се регистрирате.

Регистрация Към началото