Хайде да изследваме

Урок4Урок

Как мога да бъда спасен?

Един ден, върху голям леден блок, носещ се по течението на пълноводна река, кацнал орел и си устроил пиршество с трупа на своята жертва. Толкова бил погълнат от заниманието си, че изобщо не усетил как ледът бавно се стягал около краката му. Насладил се на храната и доволен решил да отлети. Размахал криле, но безуспешно - не можел да изтръгне краката си от ледената хватка. Намирал се в леден капан. Напълно безпомощен, той се носел по течението върху ледения блок и след малко, с писък намерил смъртта си в един водопад.

Като този орел и ние сме хванати в капана на Сатана. Какво можем да направим?

Като разсъждавал за грешките си, апостол Павел извикал: „Окаян аз човек! Кой ще ме избави от тялото на смъртта?” (Римляни 7:24). Понякога постъпваме точно като орела - наслаждаваме се на това, което правим в момента, без да виждаме опасността, която накрая ще ни погуби. Как разбираме, че сме допуснали грешка и какво ни кара да пожелаем да се променим? „И когато...

За да прочетете целият урок трябва да се регистрирате.

Регистрация Към началото